IKYA - for individer, dyr og områder

Du kan lese mer om IKYA på IKYA klinikkens hjemmesider. Klikk på linken/bildet under for å gå til nettsiden.

IKYA Individualterapi


IKYA for firbeinteIKYA Space Clearing
IKYA handler om å leve fullt ut
IKYA gjør at din naturlige essens kan tre sterkere frem slik at du kan leve mer i tråd med ditt indre og utfolde mer av den du egentlig er. Sann helbredelse handler om å leve autentisk. Du vil oppleve at du blir mer sann mot deg selv og verden, og du vil slippe til mer flyt og kjærlighet. Du vil kunne oppleve både store og små endringer i tanker, følelser, helse og manifestasjoner i livet. Gradvis kommer større innsikt, helbredelse og harmoni. IKYA handler om å leve fullt ut som den du er uten bortforklaringer eller frykt og fullt ut realisere dine potensialer. Ved gradvis å la dine bokkeringer smelte bort, vil du erfare at du er på plass både i deg selv og i livet.


IKYA (utt: Ikaya) er en metode innen vibrasjonell medisin som jobber med din bevisstht og det som ligger bak manifestasjon. IKYA gir deg muilghet til å komme i kontakt med din egen dypere selvhelbredelse. Vi kartlegger mønstre, sykluser og livsutfoldelse og sammen trenger vi inn i kjernen av dine livsprosesser. Vi hjerlper deg med å utløse ditt indre som medskapende kraft i ditt eget liv. Du vil kunne oppleve en større innsikt sammenheng og flyt.

IKYA arbeider ut i fra prinsippet om at alle sykdommer og tilstander kommer fra dypere bakenforliggende årsaker. Vi ser alle fysiske til stander som uttrykk for alt du ikke har bearbeidet i ditt indre. Kroppen er skjæringspunktet mellom ditt indre og din ytre verden. Alle erfaringer, tanker og følsler du undertrykker eller ikke er i dialog med vil skape tilstander og manifestasjoner både i kroppen og i livet ditt.

IKYA mener at nøkkelen til dypere helbredelse ligger i å løse opp bakenforliggende blokkeringer og prosesser. Når flyten i ditt indre er gjenopprettet, vil kroppen og livet ditt også kunne balanseres.

I bevisstgjøringsprosesser vil de fleste kunne oppleve å sitte fast. Du kjenner at du blokkerer deg selv, men forstår ikke hvordan eller hva som skal til for å komme videre. IKYA er unik på å kartlegge, bevisstgjøre og aktivere blindfelt. Dine livsarenaer blir belyst til at du opplever et større overblikk og forstår hvordan du kan navigere.

IKYA forkuserer derfor ikke på symptom eller symptomer, men er en spesialisert metode for å bearbeide bakenforliggende prosesser. Enkelt forklart behandller vi hele livet ditt som en sammenhengende virkelighet.


IKYA kan bidra til:

Økt selvhelbredelse
Bearbeidelse av det bakenforliggende til alle helseprosesser.
Opplevelse av sammenheng i hele livet
Større flyt på alle områder
Ekspandert bevissthet
Virkelig deltakelse i livet
Større livsglede
Økt livsmestring
Opplevelse av å være på plass
Sterkere kontakt med ditt indre
Økt selvinnsikt
Sterkere opplevelse av kjærlighet og tilhørighet i livet
Hjelp til å slippe tak i gamle mønstre
Dypere forståelse for hvem du er
Økt evne til å gripe utfordringer
Tydeligere forståelse for din inkarnasjon
Innsikt i de store sammenhengene
Tydeligere retning i livet
Forløsning av dine potensialer
Mer tålmodighet og empati
En sterkere kobling mellom ditt indre og ditt ytre
Opplevelse av balanse og harmoni
Sterkere tilstedeværelse og fundament i livet
En mer dynamisk livsutfoldelse
Styrek og innsikt til å leve autentisk
Opplevelse av livet som en sammehengende virkelighet


Teksten er hentet fra IKYAs brosjyre. Copyright IKYA.


Linette Vik - IKYA utøver og kursholder

4110 5130
Eller for timebestilling og spørsmål!

Klinikkdag hver onsdag!

Sted: IKYA Klinikken ligger i flotte lokaler på Majorstua i Sørkedalsveien 7. Ikke langt fra t-banen i nærheten av XXL butikken.

IKYA
60 min (kr 1000). Hver 3-4 uke.

For fjernbehandling +250 kr for 75 minutter.

IKYA med ernæring
60-75-90 min (1000-1500kr)
Når du vil inkludere ernæring som en aktiv del av din selvutvikling og forståelse.